Privacy policy

Lemon Pit vindt de bescherming van je gegevens als cliënt van essentieel belang. Je persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Lemon Pit houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, tegenwoordig (per 25 mei 2018) valt dit onder de AVG, de Algemene Verordering Gegevensbescherming. Hieronder vind je alle informatie en uitleg hierover.

Wet- en regelgeving

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is een Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. Deze verordening vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Lemon Pit respecteert je privacy en informeert je graag over de veiligheid en privacy van je persoonlijke gegevens.

Met dit privacy statement maken wij duidelijk welke gegevens wij verwerken, waarom wij deze informatie verzamelen, hoe wij je privacy beschermen, welke rechten je hebt en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of aan derden verstrekken. Wij verwerken alle informatie overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de AVG.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mail
 • Geboortedatum
 • Medische gegevens (alleen van toepassing bij de trajecten)

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Als je je via de website of aan de balie inschrijft voor diensten rondom de yoga, een proefles voor de yoga, de nieuwsbrief of via de contactformulieren van de website, vragen wij je om persoonsgegevens in te vullen en/of te mailen.

 Bij een behandeltraject betreffende psychische en fysieke begeleiding werken wij met een begeleiding overeenkomst/contract. Wij gebruiken de door jouw ingevulde gegevens om:

 • je inschrijving te verwerken
 • telefonisch of per mail contact met je te kunnen opnemen
 • aan de verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt waaronder het doorgeven van je persoonsgegevens aan de belastingdienst
 • onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren
 • je nieuwsbrieven, tariefswijzigingen en andere belangrijke informatie te kunnen sturen
 • automatische incasso uit te voeren
 • vorderingen door te kunnen sturen naar een incassobureau
 • bij personal training en/of therapie je persoonlijkebehandelplan te maken, te monitoren, bij te stellen en te evalueren.
 • je veiligheid en gezondheid te borgen. 

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk of zo lang als nodig is volgens wettelijke verplichting. Bij het afsluiten van een yoga abonnement wordt de abonnementsovereenkomst beveiligd bewaard en vanwege de veiligheid is het daarom ook niet mogelijk om via de website een abonnement af te sluiten. Deze abonnementsgegevens staan dus nooit op een computer opgeslagen alleen op papier. Wel worden de gegevens van de klant via een incasso batch bij de bank aangeleverd om de automatische incasso te laten uitvoeren. Bij het opzeggen van je abonnement wordt 1 maand na de opzegging, je papieren overeenkomst vernietigd en je gegevens definitief uit het incasso systeem gehaald. De klant dient zichzelf uit te schrijven voor de nieuwsbrief indien wenselijk, waar een afmeldknop in de nieuwsbrief wordt vermeld. 

Op de presentie/inteken lijsten voor de yogalessen noteer je alleen je voornaam en bij een dubbel voorkomende voornaam ook je achternaam. De presentie lijsten met voor- en achternaam worden na 1 week definitief vernietigd. De lijst om de administratie van de deelnemers bij te houden betreffende de abonnement en kaarthouders ligt altijd opgeborgen en is alleen voor de medewerkers zichtbaar. 

De presentie/intekenlijst wordt per week vernietigd en de administratie lijst zal na 1 maand na het passeren van het einde van de maand vernietigd worden. 

Behandelplannen, begeleidingsovereenkomsten/contracten en gegevens ten aanzien van gezondheid of medicijngebruik bewaren we in een afgesloten kluis die uitsluitend voor de eigenaren van Lemon Pit toegankelijk is. Alle dossiers waarin de verslaglegging wordt gedaan, zijn alleen voorzien van een nummer en zullen geen persoonsgegevens als NAW gegevens in vermeld staan. Dit om de volledige privacy te waarborgen voor de cliënten. De wetgeving vraagt deze gegevens betreffende de dossiers 15 jaar te bewaren alvorens deze definitief vernietigd mogen worden. 

Welke gegevens kun je inzien, corrigeren of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Als er sprake is van een betalingsachterstand is het nog niet mogelijk je gegevens te laten verwijderen tot het moment dat de betalingsachterstand voldaan is. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid ten aanzien van behandeltrajecten. Dat betekent dat je bij ons het verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens en/of behandel gegevens waarover wij beschikken naar jou of een andere genoemde organisatie te sturen. Wij zullen dit uitsluitend uitvoeren nadat hier op papier toestemming voor is gegeven met een natte handtekening. Dit is ook van toepassing bij de aanvraag door een externe partij ten aanzien van het opvragen van persoonsgegevens, dit kan alleen uitgevoerd worden als alle partijen hiervoor schriftelijk hun toestemming met een handtekening voor hebben gegeven. Wij zullen ook alleen ingaan op verzoeken die schriftelijk worden gedaan en niet via de e-mail om zo geen extra persoonsgegevens via de mail te ontvangen en vragen dan ook uitdrukkelijk aan externe partijen (denk aan een bedrijfsarts, UWV, etc.) om dit schriftelijk aan te vragen met een getekend aanvraagformulier door alle partijen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar het geldende e-mail adres die op de website vermeld staat. 

Bij opzeggingen worden direct je persoonsgegevens verwijderd.Er zal gestreefd worden om e-mail correspondentie zo snel te verwijderen (2 maanden) als hier persoonsgegevens in de tekst vermeld worden nadat deze verwerkt zijn. Dat betekent dat je na deze termijn niet meer kunt terugvallen op bewijslast uit emailcorrespondentie. 

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken en verkopen geen e-mail adressen en of andere persoonsgegevens aan derden. 

Bij verstrekking aan derden op aanvraag van de klant en of cliënt zal er te allen tijde schriftelijk en ondertekende toestemming gevraagd worden. Dit betekent dat je bij ons het verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens en/of behandel gegevens waarover wij beschikken naar jou of een andere genoemde organisatie te sturen. Wij zullen dit uitsluitend uitvoeren nadat hier op papier toestemming voor is gegeven met een natte handtekening. Dit is ook van toepassing bij de aanvraag door een externe partij ten aanzien van het opvragen van persoonsgegevens, dit kan alleen uitgevoerd worden als alle partijen hiervoor schriftelijk hun toestemming met een handtekening voor hebben gegeven. Wij zullen ook alleen ingaan op verzoeken die schriftelijk worden gedaan en niet via de e-mail om zo geen extra persoonsgegevens via de mail te ontvangen en vragen dan ook uitdrukkelijk aan externe partijen (denk aan een bedrijfsarts, UWV, etc.) om dit schriftelijk aan te vragen met een getekend aanvraagformulier door alle partijen. 

Commerciële doeleinden

Je gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. 

Lemon Pit zal op geen enkele manier proberen om meer gegevens van je te verzamelen dan voor jouw informatieaanvraag of voor het uitvoeren van een door jou gegeven opdracht nodig is. Lemon Pit legt gegevens van (potentiële) klanten vast om hen te informeren over haar productaanbod en een goede uitvoering van haar opleidingen en trainingen mogelijk te maken.

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers, mag Lemon Pit informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht, vorige bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. De cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die geen personen identificeren, maar slechts computers herkennen. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. De gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt om het u gemakkelijk te maken op de Lemon Pit website.

Contact

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het emailadres: zoals vermeld op de website. 

Voor verdere informatie verwijzen we je graag door naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Lemon Pit behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement indien dit de veiligheid vergroot. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update.

Blog & nieuwsberichten

Nieuwsbrief Lemon Pit

Wil jij op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten? Meld je dan aan voor onze mailinglist. Regelmatig versturen wij een nieuwsbrief vol met yoganieuws en andere interessante activiteiten.

Aanmelden nieuwsbrief