Lemon Pit

Kosten abonnement en voorwaarden yogalessen

Losse lessen

€ 20

1 losse les

 • Direct voor aanvang van de les contant betalen

€ 10

Proefles

 • Direct voor aanvang van de les contant betalen

Abonnementen

€ 39,95

1x per week

€ 51,95

2x per week

€ 69,95

onbeperkt

Studenten of jongeren t/m 17 jaar

€ 33,-

1x per week

€ 45,-

2x per week

10 rittenkaarten

€ 129,95

10 rittenkaart standaard

€ 90,-

10 rittenkaart jongeren t/m 17 jaar

Beginnerscursus

€ 134,-

Totale cursus

Met alle vormen van betalingen/abonnementen kun je zelf bepalen welke dag en welk uur je volgt. Je zit dus niet vast aan één specifieke les of dag. Je komt wanneer het jou het beste uitkomt.

Betalingen

Alle betalingen kunnen overgemaakt worden op bankrekening (IBAN): NL86 INGB 0006 1635 01 ten name van Lemon Pit.

Abonnementen gaan uitsluitend via automatische incasso. Het abonnementsgeld wordt 1x per maand via de bank geïncasseerd. Definitie maand: onder 1 maand wordt verstaan een maand van vier weken. Bestaat een maand uit vijf weken, dan ben je hetzelfde incasso maandbedrag kwijt. De vijfde lesweek wordt als compensatie gezien voor de feestdagen en vakanties waar de les uitvalt. Formulieren voor machtiging van de automatische incasso zijn aanwezig in de les en worden hier ook ingevuld. Vergeet dan dus niet je bankrekeningnummer (IBAN) mee te nemen.
Lemon Pit is ten alle tijden gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de tarieven ten aanzien van de geboden diensten. Dit betreft de losse betalingen, kaarten en incasso contracten en de aanvullende diensten van Lemon Pit. 

Losse lessen kun je voor aanvang van de les contant betalen of via een pin betaling ter plekke. 

Naar boven

Voorwaarden 10 rittenkaart

 De 10 rittenkaart gaat in op de datum dat je deze aanschaft en eindigt 6 maanden later. Het is ook mogelijk om met je partner/vriendin/vriend/kind (eren) samen een 10 rittenkaart aan te schaffen. Uiteraard na vermelding voorafgaande de aanschaf van de kaart. 

Er is geen mogelijkheid, gezien de lange geldigheidsduur van een half jaar, om deze te bevriezen in verband met bijvoorbeeld ziekte. De kaart is persoonlijk en dus ook niet overdraagbaar aan een andere persoon. Heb je je 10 rittenkaart niet vol gemaakt binnen de geldigheidstermijn van 6 maanden, dan komen de niet genoten lessen helaas te vervallen. Er kan dan ook geen restitutie plaatsvinden. Uiteraard gaan wij ervan uit dat je heerlijk van al je lessen kunt genieten, doordat je de vrijheid hebt om zelf te bepalen welke dag en welk uur jou het beste uitkomt om de lessen te komen volgen.  

Naar boven

Voorwaarden abonnementen

 • Voor de abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. Indien je voor de 15e van de maand opzegt, zal je abonnement in de aansluitende maand stopgezet worden. Zeg je op de 15e of na de 15e van de maand op dan wordt je abonnement de maand na de daarop volgende volle maand stopgezet (b.v. 17 sept opzegging = 1 nov stop incasso). Opzeggen kan schriftelijk of via de mail (op werkdagen van ma - vrij van 08.00 - 18.00 ontvangen) en is pas geldig als je een bevestiging/reply hebt ontvangen.
 • opzeggingen kunnen niet plaatsvinden als er sprake is van een betalingsachterstand, deze dienen eerst voldaan te zijn voordat de opzegging van kracht kan gaan. 
 • bij een betalingsachterstand wordt er een herinnering via de mail toegezonden. Mocht er binnen 2 weken geen betaling hebben plaatsgevonden dan wordt er een 2e herinnering toegezonden. Indien er na de 2e herinnering wederom geen betaling plaats vindt, komen er 25,- euro aan administatie kosten bovenop de betalingsachterstand. 
 • Gemiste lessen kunnen uitsluitend in dezelfde maand worden ingehaald. Bij vakanties of ziekte kunnen de gemiste lessen niet in de maand daarvoor of de maand erna ingehaald worden, alleen nog in dezelfde maand waarin de lessen zijn gemist. Wordt de les(sen) door ziekte en/of vakantie in de laatste week van de maand niet genoten, dan vervalt deze les(sen) en kan deze les ook niet meer in de 1e week van de daarop volgende maand worden ingehaald. 
 • Er vindt, om geen enkele reden, terugbetaling/restitutie plaats indien er geen gebruik wordt gemaakt van de lessen.
 • Sluit je binnen twee maanden na je opzegging weer een automatische incasso af, dan brengt Lemon Pit 25 euro administratiekosten in rekening. Wijzigingen betreft de incasso zijn gerechtigd, gewijzigd te worden door Lemon Pit ten tijden van een tariefsverhoging. 
 • Het abonnement kan niet meer tijdelijk stopgezet worden, lees "bevroren" worden. Bij ziekte kan het abonnement volgens de voorwaarden stopgezet worden. Zie het punt betreft de kosten van 25,- euro administratie kosten bij aanmelding binnen 2 maanden. Alleen in het geval van een zwangerschap kan er sprake zijn van een tijdelijke stopzetting/bevriezing. 
 • Tijdens de schoolvakanties gaan de lessen zoveel mogelijk door. Afwijkende lessen en locaties worden van tevoren vermeld op de website en in de nieuwsbrief. Op officiële feestdagen vinden er geen yogalessen plaats.
 • Abonnementhouders betalen voor vier weken les per maand. Bestaat een maand uit vijf weken dan worden daar geen extra kosten voor berekend. Op deze wijze worden vakanties gecompenseerd. Op jaarbasis kan er op deze wijze, zonder extra kosten, bijna zes weken aan lessen gemist worden.

Naar boven

Lestijden

Alle lessen bij Lemon Pit zijn vrij toegankelijk. Kom heerlijk naar je yogales wanneer het jouw uitkomt (opgeven is alleen voor de Bali Relax Yoga nodig).  Voor alle andere yogalessen, staat de deur open, op de Databankweg 12N in Amersfoort.

Lestijden & locaties

Veelgestelde vragen

Wat voor kleding moet ik aan tijdens de yogales? Is Power Yoga ook voor mannen? Worden er mantra's gezongen tijdens de yogales? Antwoord op deze en andere vragen vind je bij de veelgestelde vragen.

Yoga FAQ

Blog & nieuwsberichten

Nieuwsbrief Lemon Pit

Wil jij op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten? Meld je dan aan voor onze mailinglist. Regelmatig versturen wij een nieuwsbrief vol met yoganieuws en andere interessante activiteiten.

Aanmelden nieuwsbrief