Kosten abonnement en voorwaarden yogalessen

Losse lessen

€ 20

1 losse les

 • Vooraf aan de reservering te betalen
 • incl. leen yogamat en materialen

€ 10

Proefles

 • Vooraf aan de reservering te betalen
 • Eénmalig
 • incl. leen yogamat en materialen

Abonnementen

€ 41,25

1x per week
Volwassenen

€ 34,-

1x per week
Studenten (17 t/m 23 jaar of jongeren t/m 17 jaar

Let op tariefswijziging: per 1 augustus 2022 voor alle leden.

All-in abonnement en online lessen

€ 45,-

All-in abonnement
1x per week - Volwassenen

€ 8,95

Online yogalessen
Volwassenen en studenten

5 rittenkaarten

€ 66,25

5 rittenkaart standaard

€ 56,25,-

5 rittenkaart jongeren t/m 17 jaar

Met alle vormen van betalingen/abonnementen kun je zelf bepalen welke dag en welk uur je volgt. Je zit dus niet vast aan één specifieke les of dag. Je komt wanneer het jou het beste uitkomt.

Betalingen

Alle betalingen kunnen overgemaakt worden op bankrekening (IBAN): NL86 INGB 0006 1635 01 ten name van Lemon Pit.

Abonnementen gaan uitsluitend via automatische incasso. Het abonnementsgeld wordt 1x per maand via de bank geïncasseerd. Definitie maand: onder 1 maand wordt verstaan een maand van vier weken. Bestaat een maand uit vijf weken, dan ben je hetzelfde incasso maandbedrag kwijt. De vijfde lesweek wordt als compensatie gezien voor de feestdagen en vakanties waar de les uitvalt. Formulieren voor machtiging van de automatische incasso zijn aanwezig in de les en worden hier ook ingevuld. Vergeet dan dus niet je bankrekeningnummer (IBAN) mee te nemen.
Lemon Pit is ten alle tijden gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de tarieven ten aanzien van de geboden diensten. Dit betreft de losse betalingen, kaarten en incasso contracten en de aanvullende diensten van Lemon Pit. 

Voor losse yogalessen en de yoga proefles, ontvang je bij aanmelding een betaalverzoek. Na betaling ontvang je de inlogcode voor ons reserveringssyteem.

Naar boven

Voorwaarden 5 rittenkaart

De 5 rittenkaart gaat in op de datum dat je deze aanschaft en eindigt 3 maanden later. Het is ook mogelijk om met je partner/vriendin/vriend/kind(eren) samen een 5 rittenkaart aan te schaffen. Uiteraard na vermelding voorafgaande de aanschaf van de kaart. 

Er is geen mogelijkheid, gezien de korte geldigheidsduur van 3 maanden, om deze te bevriezen in verband met bijvoorbeeld ziekte. De kaart is persoonlijk en dus ook niet overdraagbaar aan een andere persoon. Heb je je 5 rittenkaart niet vol gemaakt binnen de geldigheidstermijn van 3 maanden, dan komen de niet genoten lessen helaas te vervallen. Er kan dan ook geen restitutie plaatsvinden. Uiteraard gaan wij ervan uit dat je heerlijk van al je lessen kunt genieten, doordat je de vrijheid hebt om zelf te bepalen welke dag en welk uur jou het beste uitkomt om de lessen te komen volgen.  

Voordeel 5 rittenkaart

Met een rittenkaart is het mogelijk meerdere yogalessen per week te komen volgen. Wil je 2x of meer een yogales volgen of met een partner/vriend/vriendin op 1kaart, dan kan je kiezen voor een 10-rittenkaart. 

Voorwaarden 5-rittenkaart i.v.m. eventuele lockdown

Mocht er een nieuwe lockdown (na de 3e) van kracht zijn, zal er voor de online yogalessen 1 strip worden afgeschreven van de dan geldende yogakaart. Dit in verband met het niet open blijven staan van de lessen op de kaart. 

 Naar boven

Voorwaarden abonnementen

 • Voor de abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. Indien je voor de 15e van de maand opzegt, zal je abonnement in de aansluitende maand stopgezet worden. Zeg je op de 15e of na de 15e van de maand op dan wordt je abonnement de maand na de daarop volgende volle maand stopgezet (b.v. 17 sept opzegging = 1 nov stop incasso). Opzeggen kan schriftelijk of via de mail (op werkdagen van ma - vrij van 08.00 - 18.00 ontvangen) en is pas geldig als je een bevestiging/reply hebt ontvangen.
 • Opzeggingen kunnen niet plaatsvinden als er sprake is van een betalingsachterstand, deze dienen eerst voldaan te zijn voordat de opzegging van kracht kan gaan. 
 • Bij een betalingsachterstand wordt er een herinnering via de mail toegezonden. Mocht er binnen 2 weken geen betaling hebben plaatsgevonden dan wordt er een 2e herinnering toegezonden. Indien er na de 2e herinnering wederom geen betaling plaats vindt, komen er 25,- euro aan administatie kosten bovenop de betalingsachterstand. 
 • Gemiste lessen kunnen uitsluitend in dezelfde maand worden ingehaald. Bij vakanties of ziekte kunnen de gemiste lessen niet in de maand daarvoor of de maand erna ingehaald worden, alleen nog in dezelfde maand waarin de lessen zijn gemist. Wordt de les(sen) door ziekte en/of vakantie in de laatste week van de maand niet genoten, dan vervalt deze les(sen) en kan deze les ook niet meer in de 1e week van de daarop volgende maand worden ingehaald. 
 • Er vindt, om geen enkele reden, terugbetaling/restitutie plaats indien er geen gebruik wordt gemaakt van de lessen.
 • Annulering van een yogales via het reserveringssysteem is mogelijk tot 12 uur op de dag waarvoor de reservering gemaakt is. Indien er na 12.00 uur geen annulering is gemaakt via het reserveringssysteem, zal je les als 'genoten' worden afgeschreven. Deze les kan je niet op een ander moment inhalen. 
 • Sluit je binnen twee maanden na je opzegging weer een automatische incasso af, dan brengt Lemon Pit 25 euro administratiekosten in rekening. Wijzigingen betreft de incasso zijn gerechtigd, gewijzigd te worden door Lemon Pit ten tijden van een tariefsverhoging. 
 • Het abonnement kan niet tijdelijk stopgezet worden, lees "bevroren" worden. Bij ziekte kan het abonnement volgens de voorwaarden stopgezet worden. Zie het punt betreft de kosten van 25,- euro administratie kosten bij aanmelding binnen 2 maanden. Alleen in het geval van een zwangerschap kan er sprake zijn van een tijdelijke stopzetting/bevriezing en worden geen administratie kosten in rekening gebracht. 
 • Tijdens de schoolvakanties gaan de lessen zoveel mogelijk door. Afwijkende lessen en locaties worden van tevoren vermeld op de website en in de nieuwsbrief. Op officiële feestdagen vinden er geen yogalessen plaats.
 • Abonnementhouders betalen voor vier weken les per maand. Bestaat een maand uit vijf weken dan worden daar geen extra kosten voor berekend. Op deze wijze worden vakanties gecompenseerd. Op jaarbasis kan er op deze wijze, zonder extra kosten, bijna zes weken aan lessen gemist worden.
 • Ten tijde van een lock-down blijft het abonnementstarief geldig waarvoor er gekozen is. Dus als er geen live lessen gegeven mogen worden, vanuit een besluit van de overheid, dan kan een All-In abonnement of een regulier abonnementstarief niet gewijzigd worden naar een tarief voor alleen de online lessen. Er vindt ook geen resitutie plaats van niet genoten yogalessen. 

Naar boven

Lestijden

Alle lessen bij Lemon Pit zijn vrij toegankelijk. Kom heerlijk naar je yogales wanneer het jouw uitkomt (opgeven is alleen voor de Bali Relax Yoga nodig).  Voor alle andere yogalessen, staat de deur open, op de Databankweg 12N in Amersfoort.

Lestijden & locaties

Veelgestelde vragen

Wat voor kleding moet ik aan tijdens de yogales? Is Power Yoga ook voor mannen? Worden er mantra's gezongen tijdens de yogales? Antwoord op deze en andere vragen vind je bij de veelgestelde vragen.

Yoga FAQ